e

IMRAM 2019

GUTHANNA NUA, FÍSEANNA NUA | NEW VOICES, NEW VISIONS

Is craoltóir agus scríbhneoir í Catherine Foley agus cloistear go minic ar an gclár Sunday Miscellany í.
I measc a cuid leabhar tá An Cáilín Rua, úrscéal d’fhoghlaimeoirí fásta agus Beyond the Breakwater, cuimhní ar a hóige i bPort Láirge agus i nGaeltacht na Rinne.
Ag Marú Maicréal an teideal atá ar a céad chnuasach filíochta, súil siar ar an draíocht a bhaineann le cláirseach shean na ngnáthrud, mar a dúirt an té a dúirt.
Súil an teideal ar an gcéad leabhar ó Eithne Ní Ghallchobhair, leabhar a bhain preab as an aos liteartha, ceann de na leabhair is fearr ó foilsíodh Dúil de chuid an Fhlaitheartaigh, más maith leat ardlitríocht faoin dúlra. Baineann Gáire in Éag, le Seán Ó Muireagáin, le haimsir na dTrioblóidí i mBéal Feirste – agus ní théann sé ar chúl scéithe. Seanchaí cúlsráide a tugadh air an Muireagánach. Cuirfidh Cathal Póirtéir, scríbhneoir agus léirmheastóir, an triúr thuas inár láthair anocht.

Catherine Foley is a broadcaster and writer, and a well-known contributor to RTÉ’s Sunday Miscellany. Her work includes An Cáilín Rua, a novel for adult learners; and Beyond the Breakwater, a memoir of her youth in Waterford City and the Ring Gaeltacht, praised by the Irish Times for its ‘lucid surprises that resonate and spark’. Ag Marú Maicréal is her first poetry collection, replete with vignettes that explore the past, and which seek the magical in the everyday. Acclaimed storyteller Eithne Ní Ghallchobhair’s first written work is the remarkable Súil – in which she tells of birds and beast battling for survival in the wilds of Donegal; Syrian refugees adrift in an unseaworthy boat; and satirizes the heritage industry and unwanted bodhrán players. Writing in Books Ireland, Cathal Póirtéir spoke of how she ‘opens up the possibilities of blending oral and written techniques to create a hybrid form’. In Gáire in Éag, Seán Ó Muireagáin reveals the turbulent life of a spy, the complex story of a former soldier, and the tale of a serial killer on the loose, in a series of hard-hitting stories set in Troubles-era Belfast. Critic Tom Mallon describes them as ‘sympathetically woven from yarns shared at wakes and barricades and they are told with all the authenticity and captivating power of a backstreet seanchaí’. These three exciting new voices will be introduced tonight by writer and broadcaster Cathal Póirtéir.

[cta headline=”Mon 14 Oct | 8pm | Boys’ School | €12/10″ buttontext=”Book Now” buttonlink=”https://smockalley.ticketsolve.com/shows/873608594″][/cta]


AN MHUIR FHÍONDORCHATIONSCADAL HÓIMÉIR: An Ódaisé i nGaeilge | THE WINE DARK SEATHE HOMER PROJECT: The Odyssey in Irish

The tale of Odysseus and his magical wanderings home to Ithaca after the Siege of Troy have cast a spell on readers for over 2500 years. In The Odyssey, we learn that ‘all life is a battle and that all life is a journey’ (Alberto Manguel). The texts have been translated by countless poets over the centuries, including Monsignor Padraig de Brún’s exquisite version in Irish. Here are cannibals and witches; the goddess Calypso who seeks to hold Odysseus under her spell for eternity; the monstrous Cyclops; and Penelope’s wily strategies to hold off the suitors who would claim Odysseus’s wife and lands.

Tonight IMRAM will present a special performance of stories from The Odyssey rendered into accessible modern Irish by Réamonn Ó Ciaráin and Darach Ó Scolaí, and performed by Ciara Ní É and Séamas Barra Ó Súilleabháin– and will feature on-screen projections created by Margaret Lonergan.

Is fada scéal Odaiséis á insint, imram nó aistear farraige an laoich agus an méid a tharla dó tar éis Léigear na Traí. Foghlaimímid ó Hóiméar ‘nach bhfuil sa saol go léir ach cath, nach bhfuil ann ach aistear’ (Alberto Manguel). Is iomaí file a d’aistrigh an téacs i gcaitheamh na mblianta agus d’fhoghlaim cuid againn On First Looking into Chapman’s Homer de chuid Keats ar scoil, gan a fhios againn, seans, go raibh leagan éachtach déanta ag an Moinsíneoir Pádraig de Brún. Ar ndóigh, múinteoirí na scoileanna scairte bhí eolas maith acu ar an nGréigis mar a deir Colum linn sa dán A Poor Scholar of the Forties:
And I know Homer too, I ween
As Munster poets know Ossian . . .
Anocht, cloisfimid nua-insint ar Hóiméar i nGaeilge ár linne. Réamonn Ó Ciaráin agus Darach Ó Scolaí a chuir na téacsanna ar fáil agus is iad na filí Ciara Ní É agus Séamas Barra Ó Súilleabháin a bheidh á reic. Feicfear íomhánna ar scáileán, á gcruthú agus á dteilgean ag Margaret Lonergan.

[cta headline=”Tue 15 Oct | 8pm | Boys’ School | €12/10″ buttontext=”Book Now” buttonlink=”https://smockalley.ticketsolve.com/shows/873608596″][/cta]


CIONTACH! MÓRLÉAMH FICSEAN CHOIRIÚLACHTA | GUILTY! GALA READING OF CRIME FICTION IN IRISH

Seánra a bhfuil an-tóir air (agus na Gardaí sa tóir air fiú amháin!) is ea ficsean coiriúlachta na Gaeilge. Anocht, beidh mórléamh, faoi scáth IMRAM, as trí úrscéal nua. Sa leabhar Tairngreacht le Proinsias Mac a’ Bhaird, aimsíonn Conchúr Ó Braonáin tairngreachtaí spookyáilte i gceartlár rúnda na Vatacáine a chuireann an Eaglais Chaitliceach Rómhánach féin i mbaol a scriosta (agus ní den chéad uair é). I dtús ré an Tíogair Cheiltigh a tharlaíonn na heachtraí sa leabhar Cur i gCéill de chuid Celia de Fréine ina gcabhraíonn síciatraí, Cass Uí Chaoimh leis na Gardaí chun teacht ar an té a dhúnmharaigh cara lena hiníon. Sa leabhar Fianaise le Mícheál Ó Ruairc, tá a shúil lofa ag dúnmharfóir srathach ar dhamhsóirí téisiúla i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh. An dtiocfaidh an bleachtaire Cathal ‘Kojak’ Ó Cearúil ar an gclaonachán suarach?

Crime fiction is one of the most popular literary genres in Irish, and tonight IMRAM presents a gala reading of three new novels. In Tairngreacht by Proinsias Mac a’ Bhaird, we follow the exploits of Conchúir Uí Bhraonáin as he uncovers ancient prophecies in the heart of the Vatican which reveal secrets and skullduggery that threaten the very existence of the Catholic Church. Set in the dawn of the Celtic Tiger, Celia de Fréine’s Cur i gCéill tells the tale of psychiatrist Cass Uí Chaoimh as she helps the Guards hunt the murderer of her daughter’s friend, Niamh. In Mícheál Ó Ruairc’s Fianaise, a serial killer is on the loose, preying on lapdancers in Dublin and Cork. Will detective Cathal ‘Kojak’ Ó Cearúil succeed in apprehending the Elusive Pimpernel or will his reign of terror continue?

[cta headline=”Wed 16 Oct | 8pm | Boys’ School | €12/10″ buttontext=”Book Now” buttonlink=”https://smockalley.ticketsolve.com/shows/873608598″][/cta]


DUANTA GOIL IS GÁIRE: BLOGHANNA ÓN nGRÉIG | SWEET-BITTER SONGS: FRAGMENTS OF SAPPHO

Rugadh Sappho ar oileán Lesbos thart ar 630 R.Ch. agus dhein a cuid dánta is amhrán iniúchadh ar an ngrá, ar mhiangas, ar an bpósadh, ar dheoraíocht, ar bheacha, ar sheanaois, ar imeacht an ama, agus an grá a bhí aici dá hiníon. Níl fágtha de na naoi leabhair a scríobh sí ach dhá chéad éigin blogh – ach fágann a ngléine draíocht orainn go dtí an lá inniu.

Sa seó ilmheán seo gheobhaimid leaganacha nua le Caitríona Ní Chléirchín, á léamh agus á gcanadh ag Caitríona O’Leary le tionlacan cnaguirlisí ó Mel Mercier.
Déanfaidh Margaret Lonergan íomhánna de Sappho a theilgean, bunaithe ar shaothar de chuid Gustave Moreau, Felician Rops, Vanessa Bell agus ealaíontóirí eile a ndeachaigh Sappho i bhfeidhm orthu.

Born around 630 BC on the Greek island of Lesbos, Sappho was a musical genius whose songs and poems explored love, desire, marriage, exile, bees, old age and the passage of time, and her love for her daughter. Of the nine books she wrote, only some two hundred fragmented poems remain – but the potent clarity of these still cast a remarkable spell after thousands of years.

This multi-media show features new versions in Irish by poet Caitríona Ní Chléirchín, which will be read and sung by Caitríona O’Leary to accompaniment by percussionist Mel Mercier. Screen projections by Margaret Lonergan feature art depicting Sappho over the centuries, including artists such as Gustave Moreau, Felician Rops, Vanessa Bell and many others.

Ancient Greek advisor and script consultant: Fiachra Mac Góráin.

[cta headline=”Thu 17 Oct | 8pm | Boys’ School | €12/10″ buttontext=”Book Now” buttonlink=”https://smockalley.ticketsolve.com/shows/873608599″][/cta]


LAOCHRA MÓRA NA SEANLITRÍOCHTA | WARRIORS, WIZARDRY AND WONDERS | MYTHOLOGY IN IRISHLiam Mac Cóil and Diarmuid Johnson

Sa leabhar is déanaí ó Liam Mac Cóil, An Choill, faightear díospóireacht mhachnamhach agus miotaseolaíocht Artúrach fite fuaite ina chéile agus é scríofa i stíl an 15ú haois. Scéal duine de ridirí an Bhoird Chruinn agus scéal an uile dhuine againn é, scéal duine nach dtagann ar an Soitheach Naofa.

Is é atá sa leabhar Tuatha Dé Danann ná athinsint fhuinniúil ó Dhiarmuid Johnson ar Cath Maige Tuired.
Fuair duaisleabhr de chuid Johnson Conaire Mór ardmholadh ó léirmheastóirí. Cruthóidh Margaret Lonergan laochas na seanmhiotas ar scáileán dúinn.

Of Liam Mac Cóil, Alan Titley has commented: ‘there is no other novelist in Irish today who writes with the same care, precision and clarity’. His latest novel, An Choill, fuses philosophical debate with Arthurian mythology – and is written in the style of the 15th century. The novel tells the tale of one of the knights of the Round Table, one who doesn’t find the Holy Grail; it is also the story of everyman.

Tuatha Dé Danann is a energetic retelling of the Battle of Moytura — an account of the invasion and conquest of Ireland by the Tuatha Dé Danann by Diarmuid Johnson, the acclaimed prize-winning author of Conaire Mór. Writing in Books Ireland, Cathal Póirtéir said ‘the author finds the language and rhythms to give the modern language a feeling of ancient authenticity while shaping a story that has a central drive and pace’. This reading features screen projections by Margaret Lonergan of visual interpretations of the myths.

[cta headline=”Fri 18 Oct | 8pm | Boys’ School | €12/10″ buttontext=”Book Now” buttonlink=”https://smockalley.ticketsolve.com/shows/873608600″][/cta]


Ó Theampall an Ghleanntáin go dtí Teampall an Bharra: Ag comhrá faoi Mhícheál Ó hAirtnéide | A conversation about Michael Hartnett

‘Is seo í Éire, is mise mise’ a scríobh Mícheál Ó hAirtnéide sa dán fada ‘An Phurgóid’. Cérbh é Ó hAirtnéide, mar sin? An ndéantar an iomarca cainte faoina chinneadh cúl a thabhairt le Béarla? Cad a bhain sé amach sa Ghaeilge – an teanga ar thug sé ‘the potent ghost in all your dreams’ uirthi? An bhfuil athrú tar éis teacht ar bhrí a chuid dánta ó cumadh iad agus ó cailleadh é? Cad iad na seoda fileata dá chuid a tuilleann aird ar leith sa ré chorraitheach ina mairimid féin?

Who was Michael Hartnett? What did he achive in Irish, which he called ”the potent ghost in all your dreams’? In this conversation, musican and lecturer Dr Sorcha de Brún, and poets and friends of Hartnett, Mike Mac Domhnaill and Mícheál Ó Siochrú, discuss his life, his work and his legacy with Róisín Ní Gháirbhí.

[cta headline=”Sat 19 Oct | 6pm | Boys’ School | €5″ buttontext=”Book Now” buttonlink=”https://smockalley.ticketsolve.com/shows/873608601″][/cta]


OIRFÉAS NUA | Mícheál Ó hAirtnéide: Comóradh 20 | A NEW ORPHEUS MICHAEL HARTNETT: A BI-LINGUAL CELEBRATION TWENTY YEARS ON


Cailleadh Mícheál Ó hAirtnéide scór bliain ó shin, file dátheangach a ndúirt Seán Ó Tuama faoi: ‘His poetry in Irish exudes an intimate lyric magic; indeed his poetic voice is more lucid, more natural perhaps, in his Irish poems than those in English.’

Déanfaidh an compántas Guthanna Binne Síoraí comóradh agus ceiliúradh anocht ar ‘Lorca Luimnigh’, mar a thug Heaney air. D’fhéadfadh gur fhág A Farewell to English ina dhílleachta teanga é, gan glacadh leis go hiomlán ina dhiaidh sin i saol an Bhéarla ná i saol na Gaeilge ach oiread. Páirteach sa chomóradh anocht beidh Cathal Quinn agus Gabriel Fitzmaurice, an damhsóir Sibéal Davitt agus an ceoltóir Michelle Mulcahy.

‘I’ll never forget reading his first short poems…they had a kind of hypnotic power, as if a new Orpheus has emerged from Newcastle West. He was Limerick’s Lorca’. So wrote Seamus Heaney of Michael Hartnett, who died twenty years ago. Tonight Guthanna Binne Síoraí stage a bi-lingual multi-media reading of this unique and influential poet who was steeped in the Gaelic tradition, a man ‘who lived his art’, as noted by Gabriel Fitzmaurice – who will read poems in Irish, and share his memories of his friend. Cathal Quinn will read poems in English. Gabriel Fitzmaurice will read poems in Irish, and share his memories of his friend Michael. Sibéal Davitt will respond to the texts and to music by Michelle Mulcahy on the harp, fiddle and concertina. Screen projections by Margaret Lonergan.

In association with Poetry Ireland.

[cta headline=”Sat 19 Oct | 8pm | Boys’ School | €12/10″ buttontext=”Book Now” buttonlink=”https://smockalley.ticketsolve.com/shows/873608605″][/cta]